Over

figuraal [ fixyrˈa:lˈ ]

figuralista [ fixyra:ˈlɪsta: ]

de (v) (mv. figuralisten [ -ˌɪstʏn ] )
Een vakman of -vrouw die zich toelegt op de beeldende kunst: Zij is een uitstekende ~
ETYMOLOGIE 1751 laat-Latijn figuralis, met een stoffelijk lichaam; symbolisch; allegorisch (vgl. figuurlijk), van Latijn figura, gedaante, vorm, allegorie (vgl. ‘figuur’).

figuur [ fiˈxyr ]

KvK-inschrijvingsnummer: 69496226
Btw-nummer: NL001178655B98